Mūsu komanda


Solvita Kalniņa – Caune
Vienpersoniska valde, direktore
[email protected]

2002. gadā absolvējusi New School University (Ņujorka) un ieguvusi maģistra grādu nevalstiskā sektora pārvaldē (MS Non-profit management). Iepriekšējā darba pieredze ir veidojusies gan darbā valsts pārvaldes sektorā (Ārlietu ministrijā, Valsts reformu ministrijā un Valsts administrācijas skolā), kā arī veidojot un īstenojot programmas nevalstiskajā sektorā (Sorosa fonds Latvijā, Cilvēktiesību un Etniskās saskaņas programmā, un Nevalstisko organizāciju centrā). Kopš 2003. gada ir LTMC vienpersoniska valde ar izpilddirektores funkcijām.


Elīna Mikijanska
Direktores vietniece, finansiste
[email protected] +371 22814898

Elīna Mikijanska ieguvusi kvalifikāciju Uzņēmuma vadītājs Banku augstskolas bakalaura programmā. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar biroja darba organizēšanu, grāmatvedības uzskaiti, ir gūts ieskats personāla vadībā, strādājot par personālvadītājas asistenti. Latvijas Tienešu mācību centrā ir atbildīga par grāmatvedības procesa pārraudzību un gada pārskata sastādīšanu, finanšu resursu pārvaldību un projektu finanšu plānošanu, un no 2023.gada februāra darbojas arī kā projekta vadītājs no partnera puses AIF projektā Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā.


Laura Leitlante
Administratore
[email protected] +371 22814900

Laura Leitlante 2008. gadā ir absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu sociālajās zinātnēs.  No 2008. gada ir strādājusi Sorosa fondā – Latvija par biroja administratori, organizējot biroja darbu un dažāda mēroga pasākumus. No 2014. - 2018. gadam ir strādājusi kā administratīvā projektu asistente un pēc tam arī projektu direktore Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS, uzraugot projekta aktivitāšu ieviešanu. Kopš 2018. gada janvāra Laura strādā Latvijas Tiesnešu mācību centrā par administratori. Laura ir arī atbildīga par EJTN starptautisko semināru koordinēšanu.


Lita Umule
Administratore
[email protected] +371 22814977

Lita Umule ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu studējot Informācijas pārvaldību Latvijas Universitātē un turpina studijas tiesību zinātņu maģistrantūrā, publiskajā pārvaldē Biznesa augstskolā “Turība”. Litas iepriekšējā darba pieredze saistīta ar dažādu norišu projektu koordinēšanu un vadīšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rīgas Kongresu namā. Viņa ir strādājusi arī par metodikas eksperti Valsts zemes dienestā un biroja administratori Latvijas Nacionālais teātrī. Kopš 2022. gada februāra Lita strādā Latvijas Tiesnešu mācību centrā par administratori.


Endija Dredžele
Administratore, e-mācību programmu vadītāja
[email protected] +371 22814966

Endija Dredžele ir absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes juridisko fakultāti. No 2014. gada līdz 2017. gada vasarai ir strādājusi franšīzē un vadījusi savu uzņēmumu. Latvijas tiesnešu mācību centrā Endija Dredžele strādā kopš 2018. gada janvāra. Endija ir atbildīga par atbalsta sniegšanu attālināto mācību norisē, mājaslapas uzturēšanu, jaunu e-mācību programmu izstrādi, kā arī starptautiskajām apmaiņas programmām.


Madara Blūmere
Juridisko programmu vadītāja, juriste
[email protected] +371 22814933

Madara Blūmere 2014. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, vadīšanu un starptautisko sadarbību. Latvijas Tiesnešu mācību centrā Madara strādā kopš 2020. gada septembra par juridisko programmu vadītāju/juristi,  un ir atbildīga par mācību organizēšanu tiesnešiem un tiesnešu palīgiem civiltiesību nozarē, Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) starptautiskajām apmaiņas programmām, kā arī ir Eiropas Padomes  programmas "Cilvēktiesību izglītība juridisko profesiju pārstāvjiem" (HELP) kontaktpunkts tiesnešu un tiesu darbinieku mācībām.


Elva Grauda
Juridisko programmu vadītāja, juriste
[email protected] +371 22000845

Elva Grauda ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē. Iepriekšējā darba pieredze ir strādājot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā  par tiesneša palīdzi, kā arī Latvijas Republikas Saeimā. Kopš 2017. gada aktīvi organizē un izstrādā erudīcijas spēles un citas izglītojošas aktivitātes Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas diasporai pasaulē un ārzemju auditorijai. Kopš 2021. gada maija Elva strādā LTMC par juridisko programmu vadītāju, juristi un organizē zvērinātu advokātu gada mācību programmas mācības un starpdiciplināros mācību seminārus.


Zane Kažus
Juridisko programmu vadītāja, juriste
[email protected] +371  28284761

Zane Kažus ir absolvējusi Daugavpils Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze iegūta strādājot probācijas dienestā un Zemgales rajona tiesā. Latvijas Tiesnešu mācību centrā par juridisko programmu vadītāju Zane strādā kopš 2021.gada decembra, un ir atbildīga par mācību organizēšanu krimināltiesību nozarē.

Lina Savicka
Juridisko programmu vadītāja, juriste
[email protected] +371   26540628

Lina Savicka 2004. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2005. gadā beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē Valsts un administratīvo tiesību nozarē. No 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada decembrim strādājusi par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā. LTMC Lina strādā kopš 2005. gada decembra un bija atbildīga par administratīvo tiesību, cilvēktiesību un advokātu programmu attīstību un nodrošināšanu. Pašlaik Lina ir atbildīga par civiltiesību programmas attīstību un nodrošināšanu.

Alisa Pižika
Juridisko programmu vadītāja, juriste
Ilgstošā prombūtnē

Alisa Pižika ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, absolvējot Rīgas Stradiņa universitātes juridisko fakultāti. Ir ieguvusi vērtīgu darba pieredzi, strādājot tiesas sēžu sekretāra un vēlāk arī tiesneša palīga amatā Administratīvajā rajona tiesā. No 2015.gada ir strādājusi Finanšu ministrijas Juridiskajā departamentā juriskonsultes amatā. Kopš 2021.gada septembra Alisa strādā Latvijas Tiesnešu mācību centrā par juridisko programmu vadītāju, un ir atbildīga par mācību organizēšanu administratīvo tiesību nozarē, kā arī piedalās starpdiciplināru mācību semināru organizēšanā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.