Mūsu komanda

Solvita Kalniņa – Caune
Valde
[email protected]

2002. gadā absolvējusi New School University (Ņujorka) un ieguvusi maģistra grādu nevalstiskā sektora pārvaldē (MS Non-profit management). Iepriekšējā darba pieredze ir veidojusies gan darbā valsts pārvaldes sektorā (Ārlietu ministrijā, Valsts reformu ministrijā un Valsts administrācijas skolā), kā arī veidojot un īstenojot programmas nevalstiskajā sektorā (Sorosa fonds Latvijā, Cilvēktiesību un Etniskās saskaņas programmā, un Nevalstisko organizāciju centrā).Kopš 2003. gada ir LTMC vienpersoniska valde ar izpilddirektores funkcijām.

Elīna Mikijanska
Finansiste, grāmatvede
+371 22814898 [email protected]

Elīna Mikijanska ieguvusi kvalifikāciju Uzņēmuma vadītājs Banku augstskolas bakalaura programmā. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar biroja darba organizēšanu, grāmatvedības uzskaiti, ir gūts ieskats personāla vadībā, strādājot par personālvadītājas asistenti.Latvijas Tienešu mācību centrā ir atbildīga par saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti, projektu pārraudzību un finanšu resursu plānošanu.

Linda Koliņa
Juridisko programmu vadītāja
+371 22814877 [email protected]

Linda Koliņa ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar darbu Administratīvajā rajona tiesā, vispirms tiesas sēžu sekretāra, vēlāk tiesneša palīga amatā. Latvijas Tiesnešu mācību centrā par juridisko programmu vadītāju Linda strādā kopš 2017. gada, ir atbildīga par mācībām administratīvo tiesību nozarē, kā arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros mācību projektā “Alternatīvie strīdu risināšanas veidi” koordinē mācības par mediācijas, izlīguma ar starpnieka palīdzību kriminālprocesā un šķīrējtiesu jautājumiem.

Madara Blūmere
Programmu vadītāja
+371 22814933 [email protected]

Madara Blūmere 2014. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, vadīšanu un starptautisko sadarbību.Latvijas tiesnešu mācību centrā Madara Blūmere strādā kopš 2020.gada septembra un ir atbildīga par Eiropas sociālā fonda projekta “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību” koordinēšanu.

Zane Mičule
E-mācību programmu vadītāja
+371 22814977 [email protected]

Zanei Mičulei ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā. Viņa ir LTMC komandas daļa kopš 2015. gada maija. Zane ir atbildīga par e-kursu programmu izstrādi, koordinē e-kursu satura izveides komandu darbu, veic starptautisko mācību pasākumu dalībnieku atlasi un starpdisciplināro mācību pasākumu reklamēšanu, kā arī ir atbildīga mācību informācijas sistēmu un e-mācību platformu.

Eva Vīksna
Juridisko programmu vadītāja, juriste
+371 23880588 [email protected]

Eva 2016.gadā absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, taču darba gaitas uzsāka jau pirms tam. 2014.gadā Eva pievienojās Augstākajai tiesai kā tiesneša palīdze un ir strādājusi Civillietu tiesu palātā, kā arī Administratīvo lietu departamentā. Tur viņa paguva strādāt arī kā zinātniski analītiskā padomniece. 2019.gadā viņa pievienojās Satversmes tiesas kolektīvam kā tiesneša palīdze, taču kopš 2021.gada februāra Eva strādā LTMC. Viņas intereses iekļauj cilvēktiesības un konstitucionālās tiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības. Eva ir atbildīga par advokātu un starpnozaru programmu attīstību un nodrošināšanu, kā arī veic jurista pienākumus.

Elva Grauda

Juridisko programmu vadītāja
+371 22000845 [email protected]

Elva Grauda ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē. Iepriekšējā darba pieredze ir strādājot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā  par tiesneša palīdzi, kā arī Latvijas Republikas Saeimā. Kopš 2017. gada aktīvi organizē un izstrādā erudīcijas spēles un citas izglītojošas aktivitātes Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas diasporai pasaulē un ārzemju auditorijai. Kopš 2021. gada maija Elva strādā LTMC par juridisko programmu vadītāju, atbildot par krimināltiesību semināru programmām.

Laura Leitlante
Administratore
+371 22814900 [email protected]

Laura Leitlante 2008. gadā ir absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu sociālajās zinātnēs.  No 2008. gada ir strādājusi Sorosa fondā – Latvija par biroja administratori, organizējot biroja darbu un dažāda mēroga pasākumus. No 2014. - 2018. gadam ir strādājusi kā administratīvā projektu asistente un pēc tam arī projektu direktore Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS, uzraugot projekta aktivitāšu ieviešanu.Kopš 2018.gada janvāra Laura strādā Latvijas Tiesnešu mācību centrā par administratori.

Endija Dredžele
Administratore
+371 22814966 [email protected]

Endija Dredžele ir absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes juridisko fakultāti. No 2014.gada līdz 2017.gada vasarai ir strādājusi franšīzē un vadījusi savu uzņēmumu. Latvijas tiesnešu mācību centrā Endija Dredžele strādā kopš 2018.gada janvāra.

Lina Savicka
Juridisko programmu vadītāja, juriste
Ilgstošā prombūtnē

Lina Savicka 2004.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2005.gadā beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē Valsts un administratīvo tiesību nozarē. No 2004.gada aprīļa līdz 2005.gada decembrim strādājusi par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā. LTMC Lina strādā kopš 2005.gada decembra un bija atbildīga par administratīvo tiesību, cilvēktiesību un advokātu programmu attīstību un nodrošināšanu. Pašlaik Lina ir atbildīga par civiltiesību programmas un zemesgrāmatu tiesnešu programmas attīstību un nodrošināšanu, kā arī veic jurista pienākumus.

0
 .