30.04.2024.

Attieksmes termometrs

Ko cilvēki uz ielas domā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām? Tiesībām būt sabiedrībā, pilnvērtīgi iesaistīties darba, sadzīves un sociālos pasākumos. Braukt transportā, būt uz ielas, veikalā vai koncertā. Latvijas Tiensnešu mācību centrs devās Rīgas ielās, lai to noskaidrotu!

“Kā īstenībā var atbildēt uz šito jautājumu? Stulbi!”

“Es nedomāju, ka bērni ir ļauni. Man šķiet, ka varbūt vecāki iemāca to, ka ir jābaidās vai jāiet prom”.

Cilvēku zināšanas un attieksme par cilvēkiem ar invaliditāti atšķiras. Vai cilvēki atbalsta, ka nedzirdīgs cilvēks var vadīt transportlīdzekli? Kāda ir vecāku reakcija, uzzinot, ka viņu bērns uzsācis attiecības ar cilvēku, kurš pārvietojas ratiņkrēslā?

Kāda būtu Jūsu attieksme? Vai Jūs varētu atbildēt godīgi?


#AktivoIedzivotajuFonds
#ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia

10.04.2024.

Tiesu standarts – rokasgrāmata

Otrdien, 9.aprīlī, projekta noslēguma konferencē “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” tika prezentēts projektā izstrādātais Tiesu standarts – rokasgrāmata, kad tiesas procesā piedalās cilvēks ar invaliditāti. Rokasgrāmata primāri izstrādāta lietošanai tiesās, taču tās plašais un strukturētais saturs būs noderīgs ikvienam sabiedrības dalībniekam.

Tiesu standartā ietvertās tēmas:

 • Universālais dizains;
 • Informācija par personām par kustību traucējumiem;
 • Informācija par personām ar redzes traucējumiem;
 • Informācija par personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Informācija par personām ar dzirdes traucējumiem;
 • Kontroljautājumu saraksts.

Tiesu standarts ir ērti lietojams elektroniski, no tā satura rādītāja var izvēlēties sev vēlamo nodaļu, kā arī ir atverami saturā ievietotie video piemēri. Atvērt šeit: TIESU_STANDARTS_2024.pdf

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia

20.03.2024.

Aprīļa sākumā norisināsies konference “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kurā tiks aktualizēti cilvēktiesību jautājumi

2024. gada 9. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” kopā ar nodibinājumu “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” rīkos konferenci sadarbībā ar Eiropas Pieejamības resursu centru “AccessibleEU”. Konferences mērķis ir dalīties ar pieredzes stāstiem tiesā, kā arī ar tiesību jomu pārstāvju redzējumu par turpmākajiem uzdevumiem, ja lietas dalībnieks ir cilvēks ar invaliditāti. Kā neatņemama konferences sastāvdaļa būs iepazīstināšana ar projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem gan tiesu sistēmā strādājošajiem, gan cilvēkiem, kas dodas uz tiesu aizstāvēt savas tiesības.

“Apeirons” kopā ar LTMC aicina interesentus pieteikties uz projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” noslēguma konferenci, kurā uzstāsies  pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Republikas Satversmes tiesas, advokatūras un citām sabiedriskām organizācijām. Konferences laikā būs iespēja iepazīties ar dažādiem cilvēku pieredzes stāstiem par to, kā katrs ir spējis aizstāvēt savas tiesības uz taisnīgumu un ar kādiem izaicinājumiem saskārušies.

Konferencei var pieteikties šeit: https://ej.uz/cilvektiesibuieverosana

Konferences programma pieejama šeit: https://ej.uz/090424_programma

Konference ir noslēguma pasākums projektā “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”. Projekts tika uzsākts 2022. gada novembrī un tā  galvenais uzdevums bija palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam - tiesu sistēmas darbiniekiem - ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Līdz šim projektā “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” paveikts liels darbs. 2023. gada sākumā organizētas vairākas domnīcas, pēc kurām izveidotas infografikas un informatīvi video, ar kuriem iespēja iepazīties “Apeirons” tīmekļvietnē. Marta beigās tiks publicēti arī informatīvi raidieraksti par tiesu un tiesībām. 2023. gada vidū tika veikts vērienīgs pētījums, kura laikā tika apzinātas tiesu sistēmā strādājošo zināšanas un pieredze par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Pēc pētījuma rezultātiem tika izstrādāta gan klātienes, gan attālināta mācību programma tiesu sistēmas darbiniekiem.  Šobrīd klātienes apmācības “Par komunikāciju ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti” notiek jau no februāra beigām, savukārt, jau  no 18. marta ir pieejams jauns e-kurss tiesnešiem un tiesu darbiniekiem par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Kā stāsta LTMC vadītāja Solvita Kalniņa-Caune: “Projekta laikā veiktais pētījums  apliecināja, ka tiesu sistēmā strādājošajiem nav pietiekamas zināšanas par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, kā arī nav skaidrs, kādai ir jābūt attieksmei un uzvedībai, ja procesa dalībnieks ir ar kādu no invaliditātēm. 2024. gada marta beigās tiesā strādājošiem būs pieejams “Tiesu standarts”. Tā ir rokasgrāmata, kad procesā piedalās cilvēks ar invaliditāti. Tas dos skaidras atbildes uz neskaidriem jautājumiem par nezināmo. Mēģināsim parādīt veidus, kā runāt ar cilvēku, nevis ar viņa invaliditāti.”

Kā norāda “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis: “Projekta "Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā" galvenais mērķis ir veidot pieejamāku tiesu sistēmu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, lai, ja tas ir nepieciešams, ikviens varētu aizstāvēt savas tiesības tiesā. Projekts ir liels ieguldījums tiesu sistēmai Latvijā, jo paveikts tiešām ir daudz!”

Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia

18.03.2024.
LTMC izsludinājis jaunu e-kursu "Par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti”


Latvijas Tiesnešu mācību centrs izsludinājis jaunu e-kursu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem “Par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti”.


E-kurss sastāv no šādiem moduļiem jeb mācību tēmām:


 • Personas ar invaliditāti tiesā;
 • Tiesu pieejamība personām ar redzes traucējumiem;
 • Tiesu pieejamība personām ar dzirdes traucējumiem;
 • Tiesu pieejamība personām ar kustību traucējumiem;
 • Tiesu pieejamība personām ar garīga rakstura traucējumiem.


E-kurss sniegs zināšanas, kā atpazīt dažādas invaliditātes; kā komunicēt ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm; kādas ir iespējamās problēmas tiesā cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sniegs ieteikumus vides pielāgošanai tiesā cilvēkiem ar invaliditāti.


E-kurss tapis projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons””.


E-kursa satura veidotāji:

 • Daina Podziņa, European Disability Expertise (EDE) nacionālā eksperte;
 • Inese Immure, Latvijas Nedzirdīgo savienības domes priekšsēdētāja;
 • Līga Ķikute, Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības “Redzi mani” valdes priekšsēdētāja;
 • Raimonds Smagars, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” eksperts jautājumos par cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 • Jurģis Briedis, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” vides pieejamības eksperts.


Reģistrācija: MIS profilā vai apmeklējot vietni kursi.ltmc.lv13.03.2024.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” ietvaros Apvienība APEIRONS ir izstrādājis piecas infografikas, kas vizuālā formātā izskaidro tiesu sistēmu Latvijā, vispārīgos tiesību principus un citus jautājumus. Paredzēts, ka Apvienība APEIRONS izstrādātās infografikas nodrošinās saviem klientiem, sadarbības nevalstiskajām organizācijām un citiem. Tās pieejamas arī drukātā formātā.

Informatīvais materiāls izstrādāts projekta "Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā" ietvaros.

Projekta īstenotāji ir invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" un Latvijas Tiesnešu mācību centrs, bet finansētājs Aktīvo iedzīvotāju fonds.

#AktivoIedzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

26.02.2024.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” aktivitātes

Informatīvā pasākuma “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa” atskats.

Video: Apeirons21. februārī Latvijas Nedzirdīgo savienības telpās norisinājās informatīvais pasākums “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa”, kurā LTMC kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" iepazīstināja ar kopīgi īstenoto projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” un tā aktivitātēm.

Aicināto vidū bija tiesu sistēmas pārstāvji, Tiesībsarga biroja pārstāvji un citas organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar dažādām invaliditātēm un veicina viņu cilvēktiesību aizsardzības ievērošanu.


22. februārī notika pirmā mācību aktivitāte – pasākums “Sajūtu pusdienas”, kurā caur sajūtām dalībnieki varēja sastapties ar tiem ikdienas izaicinājumiem, ar ko sastopas cilvēki ar dažāda veida invaliditātēm. Šis pasākums ir mācību cikla pirmā aktivitāte, kurai vēl sekos apjomīgas mācības tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.


Projekts “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” noslēgsies ar Cilvēktiesību konferenci 9. aprīlī.13.02.2024.

Apeirons kopā ar LTMC aicina uz informatīvu pasākumu “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa”

2022. gada nogalē Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) kopā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”” (Apeirons) uzsāka projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kura laikā aktualizēja cilvēktiesību jautājumus, izzināja tiesnešu zināšanas par invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti zināšanas par tiesu un tiesībām.


Apeirons kopā ar LTMC aicina cilvēkus pieteikties uz informatīvo pasākumu “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa”, kurā tiks prezentēti informatīvie materiāli, kas izstrādāti projekta laikā, kā arī tiks stāstīts par projektu kopumā un tā sasniegto.

Pieteikšanās: https://forms.gle/D8gRP3fZ5Pbif94KA

Ņemot vērā 2023. gada pētījuma, kurā piedalījās tiesneši un tiesu darbinieki, rezultātus, tiek izstrādāts tiesu standarts jeb rokasgrāmata, lai ikviens tiesnesis varētu viegli un pārskatāmi iepazīties ar svarīgāko par ko vajadzētu padomāt, ja tiesas procesa dalībnieks ir cilvēks ar invaliditāti. Papildu standartam no 22. februāra tiks uzsāktas klātienes mācības tiesnešiem, kuras tiks atklātas ar pasākumu “Sajūtu pusdienas”. Svarīgi, ka no marta sākuma mācības būs pieejamas arī LTMC e-vidē, tādējādi stiprinot tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenci darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Neatņemama projekta sastāvdaļa ir cilvēku ar invaliditāti un sabiedrības informēšana par tiesu un tiesībām, tieši tāpēc ir izstrādāts trīs sēriju video, kurā skaidri un saprotami cilvēki tiek iepazīstināti ar to, kas ir tiesa, kas ir tiesas process un kā vērsties tiesā.  Viens no svarīgiem materiāliem, kas tiek izstrādāts, ir piecas infografikas, kurās vizuāli tiek attēlots, piemēram, kas ir administratīvais process vai kriminālprocess.

Kā norāda Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis: “Svarīgi ir saprast, ka zināt, kā aizstāvēt savas tiesības, nav tikai juridiska prasme, bet gan pamatprincips, kas cieši saistīts ar individuālo brīvību un taisnīgumu. Šis iemaņu apgūšanas ceļš veicina ne tikai personisko pašnoteikšanos, bet arī kopējo sabiedrības attīstību. Spēja izteikt savu viedokli un aizstāvēt tiesības rada nepieciešamo līdzsvaru starp iedzīvotāju un valsts attiecībām, veicinot demokrātijas stiprināšanu. Tiesību aizsardzība ir kā stūrakmens, kas nodrošina sabiedrības labklājību, un tādēļ svarīgi ieguldīt pūles, lai arī cilvēki ar invaliditāti apgūtu šo būtisko prasmi un veicinātu tiesiskumu savā ikdienas dzīvē."

“Iekļaujošai sabiedrībai ir raksturīga gan izpratne, gan zināšanas un attiecīgi attieksme un uzvedība. LTMC darbs jau 29 gadus ir sniegt tās zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas kvalitatīvam tiesu darbam. Aptaujā, ko veicām tiesu sistēmā, guvām pilnīgu pārliecību, ka tiesās strādājošie ir ieinteresēti saprast un pilnveidoties zināšanās par tiesas darbu, ja iesaistīti tiek cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Mēs ļoti ceram, ka klātienes semināri un sajūtu pusdienas, kā arī e-vides mācību materiāli tiesās strādājošiem, infografikas un video, kas primāri paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinās savstarpēju komunikāciju tiesību īstenošanai”, tā stāsta LTMC direktore Solvita Kalniņa-Caune.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” galvenais uzdevums ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam - tiesu sistēmas darbiniekiem - ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.


Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projekta periods no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.


                                                                                                       08.05.2023.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Apeironu pētījumā noskaidro, cik informēti ir tiesneši un tiesu darbinieki par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti

Šī gada martā Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC)  sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” ietvaros  veica pētījumu par to, ko tieneši un tiesu darbinieki zina par cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir tiesnešu un tiesu darbinieku izpratne par cilvēktiesībām un vienlīdzīgu attieksmi, novēršot jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ.  Pētījuma veicējs bija pētījumu centrs SKDS un kopā aptaujā piedalījās 457 respondenti.

Pētījums ir neatņemama projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” sastāvdaļa, kas tiek īstenots sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons, un tā rezultātus ir plānots izmantot mācību satura un rokasgrāmatas Tiesu standarta izstrādei, tādējādi stiprinot tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenci darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī īpaši jāuzsver fakts, ka pētījums apliecina augstu ieinteresētības līmeni apmeklēt mācības par invaliditāti, tās aspektiem un komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Pētījuma ietvaros aptaujātajiem tiesnešiem un tiesu darbiniekiem lūdza atbildēt, vai viņi agrāk ir piedalījušies kādās mācībās par komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī raksturot, kad mācības notika. Lielais vairums aptaujāto atzina, ka tādās mācībās nav piedalījušies un tie kuri ir piedalījušies, tas noticis pēdējo trīs līdz desmit gadu laikā.  Tas nozīme, ka mācības akūti vajadzīgas, lai samazinātu diskrimināciju un palielinātu tiesu darbinieku izpratni par dažādiem invaliditātes veidiem.

Ar pētījumu variet iepazīties šeit: Pētījums - Tiesnešu un tiesu darbinieku aptauja 2023.pdf

Kā norāda Apeirons vadītājs: “Sociāli atbildīgas valsts pamats ir nevis bagāti politiķi vai ierēdņi, kuri zina ko tautai vajag, bet gudri un izglītoti cilvēki, kuri ir gatavi iesaistīties savas valsts dzīvē un attīstībā. Projekta laikā esam secinājuši, ka cilvēki ar invaliditāti nav informēti par savām tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī šis pētījums ir parādījis, ka tiesu sistēma nav gatava cilvēku ar invaliditāti iesaistei. Daļēja un nedroša pieejamība, neskaidra komunikācija, zināšanu trūkums ir tikai daļa no nepieciešamajiem risinājumiem.”

“Pētījums apliecināja, ka tiesu sistēmā strādājošajiem nav pietiekamas zināšanas par dažādām invaliditātēm, nav skaidrs kādai ir jābūt attieksmei un uzvedībai, ja tiesas klients ir cilvēks ar kādu no invaliditātēm. It kā zināmāka un, varbūt, saprotamāka ir uzvedība, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, bet, ja jautājam par redzes, dzirdes vai intelektuālās attīstības traucējumiem, tad zināšanu nav un, kā sarunāties, ko teikt un kā uzvesties, nav skaidrs. Projektā tiesām izveidosim “Tiesas standartu” - rokasgrāmatu, kas dos skaidras atbildes uz noteiktu uzvedības modeli; vairākas mācību programmas, kurās runāsim par invaliditātēm, ko šie ierobežojumi nozīmē cilvēkiem, kuri ar to sadzīvo. Mēģināsim parādīt veidus, kā runāt ar cilvēku, nevis viņa invaliditāti.” Tā stāsta LTMC vadītāja Solvita Kalniņa-Caune.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” galvenais uzdevums ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam - tiesu sistēmas darbiniekiem - ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti.

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku izglītošana un apmācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa, nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc ir izveidota partnerība ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, kuri arī pēc projekta noslēguma apmācīs jaunos tiesu darbiniekus un iepazīstinās interesentus ar tiesu standartu.

Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

28.02.2023.

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru 2023. gada sākumā realizēja trīs radošās domnīcas, kuru mērķis bija noskaidrot, vai cilvēki ar invaliditāti, bērnu ar invaliditāti vecāki un NVO pārstāvji ir informēti par to, kā aizstāvēt savas tiesības, un vai jebkad ir vērsušies tiesā, lai tās aizstāvētu. Radošās domnīcas ir daļa no projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”.  

Radošās domnīcas “Ko tu zini par tiesu un savām tiesībām?” norisinājās janvārī un februārī. Domnīcu mērķis bija noskaidrot cilvēku ar dažāda veida invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju zināšanas par tiesu un savām tiesībām. Iegūtā informācija tiks izmantota,  lai projekta  “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” laikā Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru (turpmāk LTMC) izstrādātu informatīvus materiālus, kas tiesas un to procesus padarītu saprotamākus. Vienlaicīgi tiks veiktas tiesnešu mācības un izveidots Tiesu standarts, lai tiesneši zinātu, kā rīkoties dažādos gadījumos, kad tiesas procesā piedalās cilvēki ar invaliditāti, kā arī, kā rīkoties dažādās situācijas, kad tiesu apmeklē cilvēki ar dažāda veida invaliditāti.

Domnīcās piedalījās ne tikai Apeirons pārstāvji, bet arī pārstāvji no LTMC, lai fiksētu svarīgākās atziņas un problemātikas ar ko saskārušies cilvēki.   Domnīcas moderēja “European Disability Expertise” (EDE) nacionālā eksperte Latvijā Daina Podziņa, kurai ir liela pieredze invaliditātes jomā.

“Domnīcās noskaidrojām to, ka cilvēku izpratne par tiesībām un tiesu procesu kopumā ir ļoti vāja. Nereti cilvēki ar invaliditāti  baidās aizstāvēt savas tiesības, jo uzskata, ka tas ir dārgs, ilgs  un ļoti sarežģīts process. Tāpēc  domnīcās iegūtā informācija palīdzēs izveidot atbilstošas infografikas, video un audio materiālus, lai Latvijā ikviens iedzīvotājs zinātu, kas ir tiesa, kā tajā uzvesties un kā tikt līdz tiesai, lai aizstāvētu savas tiesības!”, tā uzsver domnīcu moderatore  un invaliditātes eksperte Daina Podziņa.

Kā norāda Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa - Caune: “Domnīcu laikā, sarunās ar cilvēkiem ar invaliditātēm dzirdējām pozitīvu pieredzi, kad kāds ir saskāries ar tiesu, un ir spējis aizstāvēt savas tiesības un intereses. Tomēr šīs sarunas norādīja arī to, ka zināšanu trūkums ir vispārējs, ne tikai cilvēkam ar invaliditāti. Katram indivīdam, neatkarīgi no veselības problēmām, ir nepieciešama skaidra informācija par to, kādas ir indivīda tiesības.”

Šobrīd projektā LTMC gatavojas pētījuma uzsākšanai, kurā tiks noskaidrots, kāda ir tiesnešu un tiesu darbinieku izpratne par cilvēktiesībām un  vienlīdzīgu attieksmi, kā arī tiesnešu un tiesu darbinieku līdzšinējo pieredzi un attieksmi, saskaroties tiesas procesā ar dalībnieku, kuram ir invaliditāte. Pētījuma iegūtie dati palīdzēs izstrādāt pēc iespējas pilnvērtīgāku klātienes un e-vides mācību saturu.

05.12.2022.

Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru realizēs projektu

“UNIVERSĀLAIS DIZAINS CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANĀ”

2022. gada novembrī nodibinājums invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Latvijas Tiesnešu mācību centrs parakstījis sadarbības līgumu, lai realizētu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas finansiāli atbalstīto projektu. Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam - tiesu sistēmas darbiniekiem - ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

“Pēc apvienības “Apeirons” novērojumiem, sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par cilvēktiesību jautājumiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī Latvijā nav daudz gadījumu, kad savas cilvēktiesības cilvēki ar invaliditāti aizstāvētu tiesas ceļā. Tāpat arī tiesu sistēma ne vienmēr ir gatava nodrošināt ANO konvencijās noteiktos standartus - vides pieejamības, komunikācijas un citās jomās attiecībā pret cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti”, uzsver apvienības “Apeirons” valdes loceklis Ivars Balodis

“Projekta galvenā mērķgrupa ir cilvēki ar invaliditāti un tiesu sistēmas darbinieki, un tā ietvaros realizēsim aktivitātes, kas palielināsim tiesu sistēmā strādājošo izpratni par cilvēktiesībām, dažādām invaliditātēm, saziņu tiesas zālē, kas savukārt dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi aizstāvēt savas tiesības”, tā min Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa – Caune.

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku un tiesnešu izglītošana un mācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa, nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc partnerībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru tiks nodrošināts, ka arī pēc projekta noslēguma tiesu sistēmas darbiniekiem būs pieeja mācību programmām un Tiesu standartam.

Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembra līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103 089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Par apvienību “Apeirons”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija, kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība.

Par Latvijas Tiesnešu mācību centru:

Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” ir nevalstiska organizācija, kura nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību, dara to ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā.

Papildus informācija:

Liena Eisaka, Projekta komunikācijas vadītāja, apvienība Apeirons, [email protected]Tālr. 29860162

Zane Kažus, LTMC juridisko programmu vadītāja, projekta eksperte, [email protected], Tālr. 22814944