28.02.2023.

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru 2023. gada sākumā realizēja trīs radošās domnīcas, kuru mērķis bija noskaidrot, vai cilvēki ar invaliditāti, bērnu ar invaliditāti vecāki un NVO pārstāvji ir informēti par to, kā aizstāvēt savas tiesības, un vai jebkad ir vērsušies tiesā, lai tās aizstāvētu. Radošās domnīcas ir daļa no projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”.  

Radošās domnīcas “Ko tu zini par tiesu un savām tiesībām?” norisinājās janvārī un februārī. Domnīcu mērķis bija noskaidrot cilvēku ar dažāda veida invaliditāti un to pārstāvošo organizāciju zināšanas par tiesu un savām tiesībām. Iegūtā informācija tiks izmantota,  lai projekta  “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” laikā Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru (turpmāk LTMC) izstrādātu informatīvus materiālus, kas tiesas un to procesus padarītu saprotamākus. Vienlaicīgi tiks veiktas tiesnešu mācības un izveidots Tiesu standarts, lai tiesneši zinātu, kā rīkoties dažādos gadījumos, kad tiesas procesā piedalās cilvēki ar invaliditāti, kā arī, kā rīkoties dažādās situācijas, kad tiesu apmeklē cilvēki ar dažāda veida invaliditāti.

Domnīcās piedalījās ne tikai Apeirons pārstāvji, bet arī pārstāvji no LTMC, lai fiksētu svarīgākās atziņas un problemātikas ar ko saskārušies cilvēki.   Domnīcas moderēja “European Disability Expertise” (EDE) nacionālā eksperte Latvijā Daina Podziņa, kurai ir liela pieredze invaliditātes jomā.

“Domnīcās noskaidrojām to, ka cilvēku izpratne par tiesībām un tiesu procesu kopumā ir ļoti vāja. Nereti cilvēki ar invaliditāti  baidās aizstāvēt savas tiesības, jo uzskata, ka tas ir dārgs, ilgs  un ļoti sarežģīts process. Tāpēc  domnīcās iegūtā informācija palīdzēs izveidot atbilstošas infografikas, video un audio materiālus, lai Latvijā ikviens iedzīvotājs zinātu, kas ir tiesa, kā tajā uzvesties un kā tikt līdz tiesai, lai aizstāvētu savas tiesības!”, tā uzsver domnīcu moderatore  un invaliditātes eksperte Daina Podziņa.

Kā norāda Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa - Caune: “Domnīcu laikā, sarunās ar cilvēkiem ar invaliditātēm dzirdējām pozitīvu pieredzi, kad kāds ir saskāries ar tiesu, un ir spējis aizstāvēt savas tiesības un intereses. Tomēr šīs sarunas norādīja arī to, ka zināšanu trūkums ir vispārējs, ne tikai cilvēkam ar invaliditāti. Katram indivīdam, neatkarīgi no veselības problēmām, ir nepieciešama skaidra informācija par to, kādas ir indivīda tiesības.”

Šobrīd projektā LTMC gatavojas pētījuma uzsākšanai, kurā tiks noskaidrots, kāda ir tiesnešu un tiesu darbinieku izpratne par cilvēktiesībām un  vienlīdzīgu attieksmi, kā arī tiesnešu un tiesu darbinieku līdzšinējo pieredzi un attieksmi, saskaroties tiesas procesā ar dalībnieku, kuram ir invaliditāte. Pētījuma iegūtie dati palīdzēs izstrādāt pēc iespējas pilnvērtīgāku klātienes un e-vides mācību saturu.

05.12.2022.

Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru realizēs projektu

“UNIVERSĀLAIS DIZAINS CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANĀ”

2022. gada novembrī nodibinājums invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Latvijas Tiesnešu mācību centrs parakstījis sadarbības līgumu, lai realizētu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas finansiāli atbalstīto projektu. Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam - tiesu sistēmas darbiniekiem - ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

“Pēc apvienības “Apeirons” novērojumiem, sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par cilvēktiesību jautājumiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī Latvijā nav daudz gadījumu, kad savas cilvēktiesības cilvēki ar invaliditāti aizstāvētu tiesas ceļā. Tāpat arī tiesu sistēma ne vienmēr ir gatava nodrošināt ANO konvencijās noteiktos standartus - vides pieejamības, komunikācijas un citās jomās attiecībā pret cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti”, uzsver apvienības “Apeirons” valdes loceklis Ivars Balodis

“Projekta galvenā mērķgrupa ir cilvēki ar invaliditāti un tiesu sistēmas darbinieki, un tā ietvaros realizēsim aktivitātes, kas palielināsim tiesu sistēmā strādājošo izpratni par cilvēktiesībām, dažādām invaliditātēm, saziņu tiesas zālē, kas savukārt dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi aizstāvēt savas tiesības”, tā min Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa – Caune.

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku un tiesnešu izglītošana un mācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa, nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc partnerībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru tiks nodrošināts, ka arī pēc projekta noslēguma tiesu sistēmas darbiniekiem būs pieeja mācību programmām un Tiesu standartam.

Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembra līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103 089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Par apvienību “Apeirons”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija, kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība.

Par Latvijas Tiesnešu mācību centru:

Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” ir nevalstiska organizācija, kura nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību, dara to ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā.

Papildus informācija:

Liena Eisaka, Projekta komunikācijas vadītāja, apvienība Apeirons, [email protected]Tālr. 29860162

Zane Kažus, LTMC juridisko programmu vadītāja, projekta eksperte, [email protected], Tālr. 22814944Pirkumu grozs