Starptautiskie partneri

EJTN logo

LTMC ir Latvijas pārstāvis Eiropas Tiesiskās apmācības tīklā (European Judicial Training Network, EJTN). LTMC ir EJTN biedrs kopš 2004.gada. LTMC ir aktīvi iesaistījies dažādās EJTN darba grupās, pētījumos, viedokļu apmaiņās, konferencēs, un citos mācību pasākumos, kas ir organizētas EJTN dalīborganizācijām, to biedriem, ES tiesu sistēmas darbiniekiem. LTMC piedalās Programmu darba grupas darbā, kas izvērtē dažādu mācību ideju attīstību un projektu gaitu visās ES tiesību nozarēs. Administratīvo tiesību apakšgrupā tika izstrādāta rokasgrāmata/vadlīnijas administratīvo tiesnešu mācību vajadzību nodrošināšanai un nodrošināti 2 semināri gadā jomās, kas skar administratīvo tiesību nozari; Ilgāku laiku LTMC pārstāvji strādā  lektoru tālākizglītības darba grupā, kas kopš pastāvēšanas ir organizējusi vairāk kā 12 seminārus tiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri tiesnešu un prokuroru auditorijās ir lektori/pasniedzēji.  Tālākizglītības speciālisti ir aktīvi iesaistīti dažādu ar metodoloģiju saistīti jautājumu risināšanā, tomēr lielākoties, semināri ir prakses un pieredzes apmaiņas iespēja visiem, kas darbojas tiesnešu un prokuroru sākumizglītības un tālākizglītības jomā. Pēdējos 2 gadus LTMC pārstāvis aktīvi darbojas Juridiskās svešvalodas darba grupā, kas veido vienotu politiku un sistēmu tiesu varai piederīgo profesiju juridisko svešvalodu prasmju pilnveidošanai.

ERA

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA) ir viens no aktīvākajiem LTMC sadarbības partneriem. LTMC regulāri nodrošina tiesnešiem iespēju piedalīties ERA organizētajos semināros ES dalībvalstīs, kā arī sadarbojas ar ERA rīkojot seminārus Latvijā, LTMC telpās, sniedzot Latvijas tiesnešiem lielākas iespējas piedalīties starptautiskos semināros, klausīties ārvalstu pasniedzējus un dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām valstīm.

IOJTStarptautiskais tiesnešu un prokuroru tālākizglītības tīkls (International Organization of Judicial Training, IOJT), kas tika dibināts 2002. gadā, un LTMC bija viens no dibinātājiem šai vispasaules organizācijai. IOJT pamatmērķis ir pilnveidot tiesu sistēmu darbu un kvalitāti nodrošinot kvalitatīvas un uz tiesu sistēmas dalībnieku vajadzībām virzītus mācību pasākumus. IOJT organizē konferences biedriem un interesentiem katru otro gadu. Tēmu aktualitātes tiek noteiktas ņemot vērā gan biedru, gan uzņēmējvalsts tiesu sistēmas aktualitātes mācību un profesionālas pilnveides jomā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.