Tālākizglītības semināri

Aicinām pieteikties LTMC tiešsaistes mācību pasākumiem!

LTMC regulāri organizē publiski pieejamus mācību pasākumus juristiem un citiem interesentiem.

Noziedzīgos nodarījumos cietušo raksturojums

(24.04.2024)


Semināru vadīs Dr.psych., tiesu psiholoģijas eksperte, juridiskā psiholoģe, klīniskā un veselības psiholoģe Dace Landmane.

Seminārā tiks sniegta informācija par dažādos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, aprakstītas cietušo vajadzības un tehnikas, kuras orientētas uz cietušo vajadzību nodrošināšanu. Tiks sniegta informācijas par noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam radītajām sekām un seku veidošanās mehānismiem, kā arī tiks skaidrota seku juridiskā nozīme noziedzīgo nodarījumos pret personu (piem., noziedzīgos nodarījumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību, noziedzīgos nodarījumos pret personas veselību). Tiks sniegts ieskats par atkārtotu un sekundāru viktimizāciju.

Semināra tēmas:

 • Cietušo vispārējais raksturojums;
 • Dažādos noziedzīgos nodarījumos cietušo raksturojums (noziedzīgos nodarījumos pret personu, noziedzīgos nodarījumos pret īpašumu);
 • Cietušo vajadzības. Cietušo vajadzību nodrošināšana;
 • Noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam radītās sekas un to veidošanās mehānismi;
 • Noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam radīto seku juridiskā nozīme;
 • Atkārtota un sekundāra viktimizācija.


Semināra apmeklējuma cena vienam dalībniekam: 70 EUR (ieskaitot PVN).

Ekonomiskās sankcijas pārrobežu līgumos
(30.04.2024)


Vebināru vadīs zvērināta advokāte Jūlija Kolomijceva (LL.M., Rostock, Mag.iur., Rīga)


Vebināra tēmas:

 • izpratne par ekonomiskajām sankcijām starptautisko privāttiesību kontekstā, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I)
 • dažādi ekonomisko sankciju veidi civilstrīdā;
 • dažādas pieejas, interpretējot un piemērojot ekonomiskās sankcijas, tostarp no salīdzinošo privāttiesību viedokļa ES un atsevišķās jurisdikcijās, tostarp, vai (un kad) citu valstu ekonomiskās sankcijas ir fakts vai tiesību norma utt.;
 • dažādu valstu sankciju pretrunas un to ietekme uz līgumu, tostarp t.s. ES Bloķēšanas statūts, kas aizliedz noteiktu ASV sankciju piemērošanu un ievērošanu Eiropas Savienībā (pretēji Latvijas Sankciju likumam) un Eiropas Savienības tiesas judikatūra;
 • Roma I Regula, Civillikuma saistību tiesības, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.5 pants un līguma ar pārrobežu elementiem noteikumu mijiedarbība (līguma definīcijas; neiespējamība; nepārvarama vara; atliekošie nosacījumi; licences; ekonomiska mērķa sabrukums; prettiesiskums; labi tikumi; līguma izbeigšana; zaudējumu kompensācija un indemnities utt.).

Vebināra apmeklējuma cena vienam dalībniekam: 45 EUR (ieskaitot PVN).

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.